Hjem » Behandlingstilbud » Naprapatbehandling

Naprapatbehandling

NAPRAPATI BENYTTES VED MUSKEL- OG SKJELETTPLAGER AKUTT, KRONISK OG FORENBYGGENDE 

Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.
Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 500 naprapater i Norge
De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser at naprapatbehandling har svært god effekt. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der man ofte kombinerer leddspesifikke teknikker, som manipulasjon og mobilisering, med ulike typer av muskelbehandling som for eksempel massasje, triggerpunktsbehandling og tøying. Ved behov benyttes også annen type behandling som skanlab (høyfrekvent strøm), trykkbølge, TENS ( elektroterapi) og medisinsk akupunktur. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomisk rådgivning er som regel også en del av behandlingen.

NAPRAPATEN KOMBINERER ULIKE BEHANDLINGSTEKNIKKER FOR Å REDUSERE MUSKELSPENNINGER OG BEDRE LEDDFUNKSJON