Hjem » Behandlingstilbud » Trykkbølge

Trykkbølge

Trykkbølge benyttes for rask og effektiv smertebehandling.

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Trykkbølgebehandlingen baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt “ballistisk prinsipp”. Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / “trykkhammeren”, gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge.

Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Behandlingsmetoden trykkbølge

Shockwave er en akustisk bølge som tilfører høy energi til smertepunktene. Den tilførte energi påvirker tilhelning, regenerering og de oppbyggende prosesser for sene og bløtdels vev (muskler, etc.).

Fordeler

 • Rask og effektiv hjelp for smertebehandling
 • Økt bevegelighet
 • Ikke-invasiv behandling
 • Langtids effekt
 • Kun 3-5 behandlinger er nødvendig
 • Ingen direkte kontraindikasjoner

I mange tilfeller oppleves en umiddelbar smertereduksjon og behandlingen er uten bivirkninger.

Diagnoser hvor trykkbølge kan benyttes

 • Akilles problemer
 • Hel smerter
 • Plantarfascit
 • Helsporre
 • Forkalkninger
 • Tennis/golf albue
 • Mus arm
 • Kne smerter
 • Triggerpunkter
 • Skuldersmerter