Naprapatsenteret har i mange år benyttet trykkbølge som et av mange verktøy i verktøykassen for å hjelpe våre pasienter med ulike typer av muskel- og skjelettplager.

Behandlingen har effekter som på enkelte områder overgår hva vi normalt sett kan få til med våre manuelle teknikker.

Trykkbølge er en teknikk vi beslutter i samråd med deg som pasient om er relevant å benytte så er således ikke en spesiell behandlingsfor i seg selv. Trykkbølge er et aparat som brukes i kombinasjon med den erfaring og kunnskap behandleren har om sammenhenfer for årsak til problemet samt hva som ellers må til for ønsket resultat.

Dersom det er av spesiell interesse å lese mer om trykkbølge kan man trykke på linken: https://www.shockwavetherapy.eu