fbpx

treningsveiledning_naprapat_naprapatsenteret

Naprapatsenteret har pr i dag avtaler med bedrifter fra mange ulike bransjer, men som alle opplever samme type problem, muskel- og skjelettplager.

Både fysiske og statiske arbeidsoppgaver kan være belastende og skape problemer. Noen ønsker at vi kommer til bedriften og behandler der, andre velger å la de ansatte komme til en av våre tre klinikker. Dette avhenger selvsagt av behov og hvilke tiltak man ønsker å iverksette.
For bedrifter som også har avdelinger utenfor Oslo og Akershus har vi et bredt nettverk av av gode naprapater i hele landet som kan ta seg av de ansatte der.
Naprapatsenteret kan bidra med ergonomisk gjennomgang/ rådgivning, kartlegging av omfang av muskel- og skjellettplager, behandling av eksisterende problemer og forebyggende tiltak. Med naprapatens gode kunnskaper om skademekanismer, anatomi og fysiologi har vi også meget gode forutsetninger for å kunne gi individuelt tilpassede treningsråd og øvelser.

“ca 40% av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager”

Ønsker dere å redusere eller forebygge sykefræværet? Ta gjerne kontakt med oss. Vi kommer gjerne til din bedrift for et uforpliktende møte.

Bedriftshelse/ bedriftsavtale

Hvor mye koster det deg egentlig?
Undersøkelser gjort i Norge, viser at hver dag med sykefravær gjennomsnittlig koster NOK 1900,- pr ansatt ( Sintef undersøkelse 1999). Billig? Hvor mange av dine ansatte var syke i fjor, og hvor mange sykedager var det totalt? Dyrt?

Ved et gjennomsnittlig sykefravær på 6,4% vil sykefraværet i en bedrift med 100 ansatte ha en effekt på bunnlinjen med kr 2,8 millioner. 

Er det ønskelig for deg å redusere sykefraværet?

Hvorfor er det dyrt å ignorere plager?
Nav sin statistikk viser at ca 40% av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager. Det vi også vet er at sykefraværet kunne ha vært redusert om en ansatt fikk tidlig veiledning og behandling. Forebyggende behandling er en langsiktig investering. Når plager blir langvarige, øker sannsynligheten for kronisk sykdom og hyppig sykefravær. Sykdom i bedriften fører til økt arbeidsbelastning for andre ansatte, med den risiko at det kan ha konsekvens for fremtidig sykefravær hos andre.

Hva betyr det for deg?
Høyt sykefravær vil trolig føre til tapte inntekter og dårlig rykte i markedet. Motsatt vil du ved å ha lavere sykefravær øke produktiviteten og tjene mer penger.

Ved å knytte seg til Naprapatsenteret vil bedriften ha et konkret tiltak i kampen mot muskel- og skjelettplager. Dette vil også gi et positivt signal om at bedriften bryr seg om de ansatte.

Helseforsikring

Naprapatsenteret har avtale med de fleste forsikringsselskapene. Dette innebærer at de som har helse – eller behandlingsforsikring får dekket behandlingen hos oss.
Forsikringen dekker vanligvis 6-24 naprapatbehandlinger pr år.
Om du ønsker å benytte forsikringen din, ta kontakt med forsikringsselskapet før du bestiller time så oversendes papirene til oss før du kommer.