fbpx

Muskelsmerter

Muskelsmerter

Muskelsmerter er et signal fra hjernen som går ut til den gitte delen/muskel i kroppen om at “her er det vondt”! Initialt transporteres sensorisk informasjon fra kroppens ulike deler til hjernen uavhengig om det dreier seg om hvordan en gitt bevegelse ble gjennomført eller i dette tilfellet en bruk av kroppen som gav en type stimuli som ikke kroppen/muskelen var i stand til å tåle. Smerten fungerer som et alarmsystem og oppfattes av individet som om at denne for eksempel “bevegelsen” som resulterer i smerte bør unngås. Som en konsekvens økes tonus, (spenningen i muskelen), i den gitte muskel eventuelt områder rundt. Den økte spenningen reduserer gjennomblødningen som gir oppkomst og opphopning av laktat og andre slaggsstoffer. Ph-verdien senkes som igjen gir signaler til hjernen om forandring. Resultatet er stadig økt tonus i muskelen og personen er et offer for tilstanden “en ond sirkel”.

Behandling av muskelsmerter

For å senke disse spenningene brukes behandlingsmetoder som massasje, triggerpunkt, nåler, mobilisering og manipulasjon for å nevne noen. Målet er å senke tonus for å bryte opp i denne “onde sirkelen”. Trykk og massasje stimulerer reseptorer, (følelsesmekanismer i hud, muskel eller andre organer i kroppen) som “overvinner” stimuliet som skaper smerten i kroppen slik at hjernen ikke signalerer at mer spenning trenges å bli tilført for å beskytte området. Oppmykning sammen med mindre signaler om økt tonus øker gjennomblødningen i muskelen, og slaggstoffer dreneres bort fra området som igjen normaliserer ph-verdien.

De vanligste årsaker til muskelsmerter

Muskelsmerter kan oppstå i alle muskler i kroppen avhengig av jobb, aktivitetsnivå og annet. Økt stress i dagens samfunn øker denne “tonusen” som nevnt tidligere. Nakke, skuldre og rygg er de mest belastende områdene en naprapat møter på. Noe av dette årsakes nok på grunn av hyppig bruk av PC, uadekvate eller fraværende hjelpemidler, dårlige arbeidsforhold, samt dårlig stabilitet i kroppens muskler som har formål om å tåle den mengden belastning kroppen utsettes for. Økte forventninger og rasjonalisering hjelper heller ikke på forholdene. Naprapaten prøver her å ikke bare å rette øynene mot der smerten sitter, men også mot andre områder som kan være/ha en relativ årsak.

I mange tilfeller behøves også spesialtilpassede øvelser for at det feile aktiveringsmønster skal brytes. Mønsteret erstattes med et som er funksjonelt og mer tilpasset individ og funksjonaliteten som kreves i alle ledd i hverdagen.

Opplever du muskelsmerter, vent ikke til det blir verre. Kontakt oss for en time, vi hjelper deg gjerne.