fbpx

bli_kvitt_nakkesmerter

Nakkesmerter/stiv nakke

Problemer med nakken er en av de vanligste plagene i gruppen muskel- og skjelettplager.  Symptomene kan være mange og det kan også årsakene. Mange ganger er det heller ikke en årsak men et mer sammensatt bilde.

Når vi skal behandle en person med nakkesmerter/ plager er dette viktige faktorer å tenke på. Vi skal både gi hjelp men også prøve å hindre at problemet kommer tilbake igjen.

Årsaker til nakkesmerter / stiv nakke

Årsakssammenhengene er som sagt mange og kan debutere fra en åpenbar hendelse/ ulykke til et mer smygende forløp hvor man plutselig en dag kjente at man hadde vondt uten å helt forstå hvorfor.

Noen har kanskje heller ikke så mye vondt men har nedsatt bevegelighet som også har sine utfordringer.

Smerte i nakken

Smerter i nakken kan som sagt ha mange årsaker men blant de vanligste er muskler og ledd relaterte årsaker.

Spenninger i nakkens og skuldrenes muskler leder  ofte til smerter og dårlig bevegelighet. Disse muskelspenningene kan også lede til triggerpunkter som ofte gir symptomer som hodepine.

Låsninger i nakkens ledd påvirker også mange funksjoner men mest åpenbart så  fører det til nedsatt bevegelighet og det er også en vanlig årsak til hodepine.

Redusert bevegelighet et sted fører ofte til kompensasjoner et annet sted. Disse kompensasjonsområdene får også ofte problemer.

Dette betyr at det er viktig å se problemene i sammenheng når man behandler dette.

 

Men hvorfor blir det så mye plager i nakken?

Det er egentlig kanskje utrolig hvordan skjelettet vårt er bygget opp og spesielt om man ser på ryggraden.  Korsryggen ligger godt beskyttet midt i kroppen med mye muskulatur rundt til stabilisering, brystryggen gjør også det med et tillegg av ribben som stabiliserer. Så kommer den mest vitale delen av ryggraden, nakken. Den står opp i løse luften og for å gjøre det ennå litt mer sårbart, så har det blitt satt en kule (hodet) på toppen som veier ca 7 kilo.

Som alltid her i livet må man gi og ta og det at nakken står slik plassert gir oss meget gode forutsetninger bevegelighet, men den blir også mer sårbar.

Det er ikke bare i ulykkes sammenhenger denne konstruksjonen er sårbar , det er også i det daglige arbeidslivet til de fleste av oss.

Når man sitter ved kontorpulten er det veldig lett å innta ”reke posisjonen”.  Om korsryggen og brystryggen er i ”reke posisjon” havner hodet framfor kroppen og blir av tyngdekraften dratt ned. Det vil da kreve muskelkraft bare å holde hodet oppe. Dernest vil du faktisk måtte ta hodet bakover for å se rett fram når ryggen er i ”reke posisjon” hvilket i sin tur leder til større belastninger på nakkens ledd, og da spesielt de nederste nivåene.

Nakkesmerter som et resultat av stress

Ytterligere en årsak til at det er så mye spenninger i nakken er de nedarvete fight or flight mekanismene vi har hvor enkelte muskler spenner seg reflektorisk ved stress. Disse  er blant annet nakke musklene.  Vi er skapt for kortere stress perioder, men for mange går de rundt med stress påslag så godt som hele tiden, hvilket også leder til kontinuerlige muskelspenninger i blant annet nakke-, rygg- og setemuskler.

Å avdekke ulike årsakssammenhenger vil alltid være viktig for å vite hvilke forventinger man kan ha til å bli bra. I noen tilfeller er årsakssammenhengene noe man ikke klarer å gjøre noe med, men det betyr ikke at man ikke får effekt av behandlingen på kort sikt. På lang sikt derimot vil det være viktig å forstå mekanismene som trigger for enten å fjerne dem eller å kompensere for dem ved å  for eksempel trene og  gjøre hjemmeøvelser.

Øvelser og trening for å redusere, eller bli kvitt nakkesmerter / stiv nakke

Som vi nevner er trening og hjemmeøvelser for mange viktig for å oppnå resultater, men vi opplever ganske mange som har fått råd om å trene og har fått mer vondt. Da blir man kanskje litt oppgitt og rådvill. Dette er helt naturlig og handler om timing. Trenging er belastning og om kroppen din ikke klarer den normale belastingen den har i hverdagen er det ikke så rart at man ikke klarer ytterligere belastning. Først må vi få tilbake bevegelighet og funksjon så kan vi begynne å øke belastningen med trening. Det er ikke slik at alle problemer kan trenes vekk.

Vår tilnærming til nakkesmerter / stiv nakke

Et eksempel på hvordan vi vil behandle en typisk kontornakke vil være å massere opp nakke og skulder muskler for å øke sirkulasjonen og fleksibiliteten i musklene. Foreligger det triggerpunkter vil de bli behandlet med pressur ( event også nåler). Ryggens ledd vil bli undersøkt og foreligger det bevegelses hindringer behandles de med enten manipulasjon eller mobilisering. Deretter tar man ut den bevegeligheten man har fått og prøver å skape ytterligere bevegelighet ved å tøye de musklene man har behandlet.  Det vil så bli gitt hjemme øvelser for å øke bevegelighet og råd om ergonomi. Når funksjonen etter hvert er bedre vil man kunne få råd om trening og forebyggende tiltak.

Dette var bare et meget generelt eksempel på hvordan en typisk behandling av nakke vil kunne gjennomføres. Det vil selvsagt være store variasjoner rundt dette avhengig av symptomer og årsaker.