fbpx

Naprapati er en manuellmedisinsk behandlingsform. Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntesene for naprapatien.”Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse”

Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuellmedisinsk behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.
Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 420 naprapater i Norge. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser at naprapatbehandling har svært god effekt. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

naprapat-naprapat-oslo

Historie

Naprapatien ble grunnlagt på starten av 1900-tallet av Dr. Oakley Smith (1880-1967).
Smith var utdannet kiropraktor, men gikk tidlig bort fra subluxationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av ledd). Han mente at det var forkortning eller skade av connective tissue (støtte og bindevev), ikke subluksasjoner, som var årsaken til smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens ledd som i de perifere leddene. Smith utviklet et spesifikt system for å behandle, samt et system for å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunn basert på de nye teoriene.
Smiths teknikker var også påvirket av manuelle teknikker han hadde lært seg under en studiereise til Europa, til Bøhmen (Tsjekkia). Han oppsøkte etter reisen bøhmiske utvandrere i USA for å lære mer om deres behandlingsmetoder som var kalt napravit.

I ca 1905 flyttet Smith til Chicago og ga behandlingsformen navnet naprapati, av det tsjekkiske ordet ”napravit” som betyr å korrigere. Endelsen ”pati” kommer av det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. Naprapati skulle bety ”å korrigere årsak til lidelse”. Smith startet så en naprapatutdanning, Chicago School of Naprapathy, i 1907.

I 1970 startet den første naprapaten i Sverige, Bjørn Jönson Berg, Naprapathögskolan i Stockholm. Han hadde sin bakgrunn fra sine naprapatstudier i Chicago hvor en av hans lærere var selveste Oakley Smith. Naprapatutdannelsen i Stockholm preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla med sin forskning om connective tissue. Denne måten å se det på, kombinert med åpenhet for ny forskning ledet til en kraftig utvikling av virksomhetsområdet naprapati. Det å ikke bare behandle symptomene men å søke årsaken til pasientens problem, slik som Smith gjorde, har hele tiden vært sentralt. Dette har ledet til at naprapatene har et bredt behandlingsarsenal der effektive behandlingsteknikker som for eksempel manipulasjon og mobilisering kombineres med mykdelsteknikker som massasje og tøyning.

Utdanning

Det finnes tre steder i verden der man kan utdanne seg til Naprapat. Første skolen som ble etablert var i USA, Chicagi Illinoi i 1908 av Oakley Smith. i 1970 ble så Naprapathögskolan i Stockholm etablert av Bjørn j:son Berg. I år 2000 ble det etablert en offentlig høyskoleutdanning i naprapati i Finland i byen Kotka. Utdanningen er på 160 poeng og er på 4 år. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter.