fbpx

Elektromedisin ultralyd, TENS, Skanlab 25 og strøm brukes i blant. Dersom det er behov for å komplettere den manuelle behandlingen, benytter naprapaten seg av ulike former for elektromedisin. Dels brukes tradisjonelle terapiformer som TENS, interferensterapi og ultralyd, men også nyere velprøvde metoder som eksempelvis Scanlab 25. Elektromedisin brukes først og fremst som før og etter behandling til den manuelle behandlingen, men også som separat behandling når en slik indikasjon foreligger.