fbpx

Hver dag gir våre naprapater ergonomiske råd til sine pasienter og prøver å fortelle hvordan de selv kan endre på sin arbeidsplass og sine rutiner for å få mindre belastning på muskel- og skjelettapparatet. Dette lykkes naprapaten bare delvis med da viljen og forståelsen av hvordan dette skal gjøres ikke alltid er tilstede.

Dette blir alltid bedre når naprapaten kan komme ut til bedriften og tilpasse arbeidsplassene til den enkelte. Vi gjør ergonomiske gjennomganger hvor vi tar spesielt hensyn til den enkeltes behov. Dette gjør vi ved å kommunisere med den enkelte i forhold til utfordringer og plager, ved å gi råd, øvelser, legge vekt på faremomenter osv. under gjennomgangen.