fbpx

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Kort historikk:
Massasje er en eldgammel behandlingsmetode der først og fremst muskler behandles mekanisk med hendene. Fra det gamle Kina finnes 5000 år gamle historier om massasjebehandling. Det var da de blindes privilegium å massere, fordi man mente at mangelen på syn gav den nødvendige følsomheten i fingre og hender.

Hippokrates (400 f.Kr), legekunstens far, beskrev massasjens velgjørende effekt på gladiatorene. De ble massert for at de skulle være i best mulig fysisk og psykisk form til sine kamper.
Dagens massasje ble grunnlagt allerede på begynnelsen av 1800 tallet, av den kjente svenske gymnasten og fekteren Per Henrik Ling (1776-1839)

Hva er massasje?

Massasje er en relativt ufarlig behandlingsmetode som innebærer mekanisk bearbeiding av kroppens bløtdeler, først og fremst muskler. Det er bra å massere på de fleste verk- og smertetilstander der det ikke finnes noen alvorlige skader eller sykdommer som årsak til smertene.

De vanligste grepene en naprapat bruker ved massasje er:

  1. Efflaurage (strykning).
  2. Petrissage (knaing).
  3. Friksjoner.
  4. Kantinger.
  5. Saksinger.
  6. Muskelpressur.
  7. Tvære friksjoner.
  8. Kort om massasjens effekter:

Massasje er smertedempende. I følge den såkalte ‘gate contol theory’ medfører stimulering av blant annet trykk og berøringsreseptorer i huden at smertedemping skjer i motsvarende nerveutbredningsområde.

Massasje demper smerten gjennom sin muskelavslappende og sirkulasjonsøkende virkning når en spent muskel har unormal sirkulasjon og er smertefull

Massasje har effekter på blodsirkulasjonen i den muskelen som bearbeides. Visse undersøkelser viser en fordobling av blodforsyningen til massert muskulatur.

Massasjens velgjørende virkning på vene- og lymfesirkulasjonen er vel dokumentert og kan lett konstateres ved hevelser.

En anstrengt muskel restituerer seg raskere ved massasjebehandling, og kan derved trenes mer effektivt.

I en skadet muskel kan omfanget av arrvev begrenses og gammelt sammenvokst vev løsgjøres ved massasje.

En immobilisert muskel kan ved massasje holdes i bedre form under legningsperioden og derved gi forkortet rehabilitets tid.

Massasjens psykiske funksjon kan konstateres av hver og en gjennom den avslapning som massasje gir.