fbpx

En bruker muskeltøyning som behandling for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Korte og spente muskler er et vanlig problem blant folk i alle aldre og innenfor de fleste yrkesgrupper. Årsakene til disse problemene kan være mange. En viktig faktor er at arbeidsdagen har forandret seg. Før i tiden var man mer fysisk aktiv i sitt arbeid. I dag har de fleste et mer statisk og stillesittende arbeid. Hverdagen er også preget av mer stress. Den allmenne fysiske aktiviteten blant folk flest er betydelig mindre. Gjennomgående ser man denne tendensen ved at det er mindre gymnastikk i skolen, mindre rekruttering til idrettslag og ikke minst at våre vernepliktige er i dårligere fysiske form enn noen gang.

Symptomer:
Kort / spent muskulatur kan gi symptomer som: nedsatt bevegelighet, smerte, triggerpunkter, muskelsvakhet og entrapment (innklemming)

Naprapaten bruker ulike muskeltøyingsmetoder. Med dette oppnår han å nomalisere muskellengden og dermed fjerne spenningen samt den smerten som finnes i muskelen. Ved å benytte seg av muskeltøy i behandlingen kan man skape balanse mellom høyre og venstre kroppshalvdel, samt fram og bakside av kroppen. Naprapaten anser dette som veldig viktig både for å få tilbake normal muskel funksjon samt for å forebygge og rehabilitere.

De teknikkene som anvendes er vel utprøvde og dokumenterte som passiv og aktiv PNF (proprioceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering). Hensikten med disse teknikkene er å dra nytte av senespolene og muskelspolenes funksjoner slik at man kan skape mest mulig avspenning i muskelen. Dette medfører bedre forutsetninger for å få en optimal effekt av tøyingen.

Det legges også stor vekt på å lære pasienten å tøye på egenhånd. Ved at pasienten gjør disse hjemmetøyningene vil han bli fortere kvitt plagene, og det vil virke både forebyggende og rehabiliterende

Naprapatens måter å tøye muskler stiller store krav til spesifikke kunnskaper i både anatomi, kinesologi og fysiologi.

Effekter av muskeltøy
De vanligste effektene man forsøker å oppnå med muskeltøying er:

  • Smertelindring
  • Styrkeøkning
  • Rehabilitering etter skade
  • Skadeforebygging