fbpx

Trykkbølgebehandling -triggerpunkt-triggerpunktmassasje-oslo
Naprapatsenteret har i mange år benyttet trykkbølgebehandling som et av mange verktøy i verktøykassen for å hjelpe våre pasienter med ulike typer av muskel- og skjelettplager.

Trykkbølgebehandlingen har effekter som på enkelte områder overgår hva vi normalt sett kan få til med våre manuelle teknikker.

Trykkbølgebehandling er en teknikk vi beslutter i samråd med deg som pasient om er relevant å benytte så er således ikke en spesiell behandlingsform i seg selv. Trykkbølge er et apparat som brukes i kombinasjon med den erfaring og kunnskap behandleren har om sammenhenfer for årsak til problemet samt hva som ellers må til for ønsket resultat.

Dersom det er av spesiell interesse å lese mer om trykkbølgebehandling kan man trykke på linken: https://www.shockwavetherapy.eu